Robbin Baas – huisblogger

Natura Culta

Ik ontwerp producten die in de eerste plaats bedacht zijn vanuit de behoefte van de dieren en in de tweede plaats functioneel zijn voor de mens. Voor de bevordering van natuurprocessen in stedelijke leefomgevingen wil ik de stadsbewoner vertrouwd maken met een manier waarop hij een gebruiksrelatie aan kan gaan met dieren en planten.

Ik zie mijzelf als een ambachtelijk ontwerper, die deels in kleinere series produceert en waarbij ik reageer op actuele thema’s. Daarnaast streef ik met mijn werk naar duurzaamheid in combinatie met de doe-het-zelf mentaliteit van de gebruiker.

Robbin Baas, het vlinderpaviljoen Robbin Baas, klein huis voor een vogel

Wanneer ik start met een project dan besteed ik veel tijd aan onderzoek, Voor het dierenverblijven was de research naar de dierendoelgroep dan ook van groot belang.

Even als een uitgebreid onderzoek naar de gebruiker kijk ik ook naar het meest geschikte materialen en technieken, waarbij ik probeer  zo dicht mogelijk bij het pure materiaal of de techniek te blijven.

Natura Culta – Gecultiveerde Natuur
Eindexamenproject ArtEZ Product Design 2013

Het valt bijna niet op, maar naast het gerinkel van trambellen en talloze auto’s horen we de mussen kwetteren, bijen zoemend naar nectar zoeken en zien we vlinders die zich koesteren in de zon. En wanneer we een stoeptegel los wrikken vinden we daar de regenworm in alle rust.

De Natuur verandert, enerzijds verdwijnt het in rap tempo en anderzijds zien we haar floreren binnen de stad in de vorm van daktuinen en kleine akkers.

Als ambachtelijke ontwerper breng ik met de collectie Natura Culta kleine maar buitengewoon belangrijke dieren onder de aandacht en waarvoor ik producten ontwerp die de natuur binnen de stad en rond het  huis een handje helpt. Het gaat om producten die het dierenleven vergemakkelijkt en ons als gebruiker dit leefplezier laat meemaken. Ik wil de gebruiker onderdeel laten zijn van het product, hij of zij vormt een schakel  binnen het proces, denkende aan oogsten, voeren en onderhouden.

Robbin Baas, Bijenstal

Robbin Baas, BijenstalRobbin Baas, wormenfabriek
Robbin Baas, wormenfabriek Robbin Baas, klein huis voor een vogel
Robbin Baas, vlinderpaviljoen
Robbin Baas, klein huis voor een vogel               Robbin Baas, vlinderpaviljoen

De collectie bestaat uit tools die de natuur binnen de stad en huis een handje helpt. Het gaat om producten die het dierenleven vergemakkelijkt en ons als gebruiker dit leefplezier laat meemaken. Ik wil de gebruiker onderdeel laten zijn van het product, hij of zij vormt een schakel binnen het proces. Denk hierbij aan ophangen, oogsten, voeren, observeren en onderhouden.

Op die manier wil ik de menselijke gebruiker een ecologisch bewustzijn bij brengen en inzicht bieden binnen natuurlijke processen.
Hierbij denkende aan; gezinnen, ouders die hun kind willen laten beleven wat natuur is, stads-imkers, maar ook scholen.

Tot de volgende blogpost!
Stay tuned
http://www.robbinbaas.com
http://natura-culta.tumblr.com

Robbin Baas, roofgarden Robbin Baas, roofgarden

Written By
More from Robbin Baas

ROBBIN BAAS – update 5/5

Een klein jaar later Het is in middels bijna een jaar geleden...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *