INNOVATIE VOUCHERS IN BEELD…tous les chéris

Het Art Business Centre stelt vanuit Gelderland valoriseert gelden beschikbaar voor Technische Haalbaarheids Studies (THS) in de creatieve sector. Het doel is om, relatief laagdrempelig, jonge ondernemers in de aller vroegste fase een idee met een technische component verder uit te laten werken. Een mooie kans voor creatieve ondernemers om in deze risicovolle startersfase van hun onderneming nieuwe frisse ideeën te kunnen door ontwikkelen.

Ook in aanmerking komen voor een THS ?

Neem contact op met Cily Smulders van het Art Business Centre er zijn namelijk nog een aantal aanvragen die gehonoreerd kunnen worden. Bel 026 – 35 35 631 of stuur een mail naar abc@artez.nl.

Deze maand kijken we naar het onderzoek van Els Bugter – tous les chéris

EVEN VOORSTELLEN…
Tous les chéris is een nieuw kledingmerk voor baby’s. Klinkt simpel, maar het realisatieproces van idee naar levering is net zo complex als dat van iedere andere collectie. Achter ieder klein T-shirtje zit een groot verhaal en vooral dat intrigeert me al sinds ik als ontwerper van de academie kwam. Dat shirtje is een mix van materialen en arbeid. We streven ernaar herkomst en uitvoering goed te traceren en juist voor een baby is het mooi als beide in orde zijn.

De textielindustrie heeft geen goede naam op dit moment. Slechte werkomstandigheden, overproductie, waarde- en kwaliteitsverlies, doorlopende uitverkoop en leegstaande winkelpanden; allemaal negatieve berichtgeving. De retail heeft het moeilijk en consumenten zijn onverschillig.
Toch werken er in de textielindustrie nog steeds heel veel mensen met passie, fantasie en doorzettingsvermogen en is een opkomende generatie klanten kritische vragen aan het stellen.
Tous les chéris heeft als missie zoveel mogelijk haar eigen productieketen transparant te maken en samenwerking tussen de verschillende participanten onderling tot stand te brengen.
Door de samenwerking binnen tous les chéris van zzp’ers, onafhankelijke creatieven, stagiaires en bedrijven (productie, logistiek) is het meer dan handig om helder kennis te delen en zoveel mogelijk inzicht te geven in de textielketen. Iedereen weet dan op welke plek in het proces hij/zij aan het werk is. Het is meestal even wennen om over de schutting te kijken, maar daardoor gaan mensen niet alleen meedenken en elkaars uiteenlopende werk waarderen, maar ook op eigen terrein initiatieven ontwikkelen. Duurzaamheid wordt als bijeffect een vanzelfsprekendheid.
Punt is alleen: we werken kleinschalig en binnen Europa, en daar hangt letterlijk een prijskaartje aan.
Screen Shot 2015-02-02 at 10.55.17

WAT WAS JOUW ONDERZOEKSVRAAG ?
In het voorjaar van 2014 bleek dat prijskaartje van de eerste collectie (Paperbirch) een probleem. Als er zo zorgvuldig gewerkt wordt is het niet fijn als de kleding kennelijk alleen afgeprijsd verkocht kan worden. Alle vanzelfsprekende betrokkenheid & kwaliteitsbesef stopte in feite op/in de winkelvloer/webshop. De laatste brug, die naar de anonieme kritische afnemer die we voor ogen hebben, en die toch al overspoeld wordt met aanbod, bleek moeilijk te slaan.

De centrale vraag was dan ook:
Kan een kledingstuk zijn eigen verhaal vertellen, op onorthodoxe plekken en op een zodanige manier dat voor een afnemer duidelijk is dat de waarde ervan verifieerbaar is en in de pas loopt met de prijs.
Kortom: hoe kan informatie en transparantie daarover ons in contact brengen met de klant.

Onderliggende vragen:
– kan een cross-over bedacht worden tussen virtuele en fysieke verkoop
– kan tous les chéris richting production-on-demand (‘reverse the system’) opereren
– kan er daardoor gewerkt worden met een andere, vaste calculatie
– kan interactie ontstaan door een match van de waarden van tous les chéris aan een relevante community

HOE HEB JE DIT AANGEPAKT?
Rond de feitelijke collectie heeft ieder label te maken met interne- en externe bedrijfsactiviteiten (financieel beheer, juridische zaken en administratie versus logistiek & distributie, marketing en verkoop. De raison d’être – de ziel van het label – zijn de creatief/technische processen daartussen. De afnemer is een externe factor dus zijn marketing en verkoop de route met hem/haar in contact te komen.

Screen Shot 2015-02-02 at 10.56.04
Marketing die op de conventionele manier is gericht op verkoop aanjagen strookt niet met de werkwijze (richting production on demand) van tous les chéris. Er was dus een duidelijk andere expertise nodig dan die van data verwerkende marketeers.

WELKE BEDRIJVEN ZIJN ER BIJ BETROKKEN?
Naar aanleiding van mijn vraag bracht Cily Smulders mij in contact met Luuk Wiehink – product designer, en Roel Oortgiesen – interactive designer. Zij formuleerden wat mij voor ogen stond als volgt:
Om het eerlijke verhaal achter de kleding direct weer te geven bij het winkelen, ontwikkelen wij een prototype voor een interactieve stand. Door het fysiek tonen van de collectie te combineren met de technologie van onze huidige smartphone brengen we de afnemer in aanraking met een nieuwe manier van winkelen. We rekken de grenzen op tussen fysiek en digitaal winkelen door beide werelden samen te brengen. De stand moet nomadisch zijn, dan kan de collectie reizen.
Digitaal kan de geïnteresseerde- en potentiële koper bovendien achtergrondinformatie over het kledingstuk en de collectie vergaren/delen door de ‘codes’ van het kledingstuk via zijn smartphone te activeren. 

In de stand wordt de collectie in enkele stuks fysiek getoond. Iedereen kan het product zien en aanraken zoals dit normaal ook kan, maar doordat de stand in contact staat met de online webshop/voorraad kan elk kledingstuk direct als gewenst besteld worden en thuis bezorgd in de gewenste maat/kleur. Vooraf vindt er geen distributie en transport plaats.
Dat heeft twee voordelen: geen voorraad/budget belasting voor de retailer en geen verzadigingseffect bij de afnemer. Uitverkoop (en dus waardeverlies) wordt hiermee voorkomen. Dat brengt een ander (en zinvoller) margesysteem met zich mee.
Met de juiste samenstelling van een ‘buffervoorraad’ komt bovendien production on demand in zicht.

Techniek
Besloten werd een web-app te ontwikkelen, met toegang tot het domein ‘A-GO’. Voordeel is dat er géén app gedownload hoeft te worden omdat het publiek er met de browser van zijn smartphone naar toe kan gaan. Dat scheelt stappen en vergemakkelijkt het online aanschaffen van het product. De helderheid van navigatie stond uiteraard voorop, en bleek gaandeweg het proces een aantal malen aangepast te moeten worden. In de huidige vorm lijkt in abstractie de inrichting zodanig dat een breed toepassingsveld mogelijk is, ook met totaal andere content en productgroep.
Op www.a-go.nl moet de afnemer zelf op een speelse manier een code invoeren. En leuke bijkomstigheid is dat dit natuurlijk ook direct vanaf de straat kan als artikelen in een etalage staan. Om nog maar eens het nomadische aspect te benadrukken: die ruit kan ook overal zijn – expositieruimte, reguliere winkel, vitrine op de neonatale afdeling van een ziekenhuis – you name it.
Screen Shot 2015-02-02 at 10.56.47

Vormgeving
De grens van de ambachtelijke benadering werd in het onderzoek opgezocht om een spannend contrapunt te zijn ten opzichte van het technologische aspect. Papier maché leek in al zijn nederigheid ideaal.
Omdat in het proces ook het ‘cradle to cradle’ gevoel een onmiskenbare factor was, werd contact gezocht met papierfabriek ‘van Houtem’ in Swalmen – zelf erg actief op het gebied van recycling en onderzoek naar alternatieve grondstoffen.
De (verder onbruikbare) afvalpulp van de fabriek werd als hoofdmateriaal gekozen voor een uitgebreide reeks testen, o.a. verharding, sterkte en duurzaamheid, verschillende dikten en oppervlakte structuren en bewerking met lasercutting (n.a.v. uitvergrote kantmotieven van de TLC collectie).

Het plan was vouwtechnieken toe te passen om zowel presentatie als mobiliteit te bewerkstelligen.

Screen Shot 2015-02-02 at 10.56.57Content
De Brocéliande collectie is speciaal voor de interactieve stand gerealiseerd in Slovenië. Door mijn eigen kennis en expertise kreeg ik gastvrij ontvangst op de feitelijke productievloer, maar ook bij andere bedrijven in de textielketen zoals spinners, stoffenfabrikanten, breiers, borduurateliers. Mensen die daar werken delen verassend open hun eigen kennis en laten graag hun specialistische machinepark zien en fotograferen. Daardoor kwam ik niet alleen met een monstercollectie thuis, maar ook met een goed gedocumenteerd achtergrondverhaal. Alle data is verwerkt in A-Go, en deels gepubliceerd via social media (facebook, Pinterest en Instagram)

Screen Shot 2015-02-02 at 10.57.05

WAT ZIJN DE RESULTATEN?

Prijs
Als idee werd het concept A-Go al direct in juli beloond met de 2e prijs van het Launch Platform Ondernemen Gelderland.

Techniek
Het accent van de interactiviteit verschoof in de loop van het onderzoek. In aanvang lag de nadruk op de mogelijkheid informatie via de display te delen, later kwam het weergeven van transparantie over het productieproces van kleding veel dominanter op de voorgrond. Doel: de aanzet geven tot production on demand.
Dit is tegelijkertijd de brug naar de kritische afnemer. Tous les chéris kan deel worden van zijn/haar community door de gelijke waarden die we delen.
De aanzet tot interactiviteit binnen een community is opgezet in de vorm van een eenvoudige (maar aantrekkelijke) Picture Wall waar mensen zelf beeldmateriaal kunnen uploaden.
De verdere uitwerking valt buiten deze opzet van het onderzoek, maar zal de traceerbaarheid naar de oorspronkelijke herkomst van ieder artikel ook laten zien als het van eigenaar wisselt binnen de community.

Screen Shot 2015-02-02 at 10.57.23

Vormgeving
Hoewel op fronten succesvol – visueel is de bewerkte papierpulp méér dan aantrekkelijk – zat het venijn in de staart. Het materiaal bleek uiteindelijk ongeschikt voor zowel vouwtechniek als laserbewerking. Het was te stug om anders dan plat te gebruiken en bijna ondoordringbaar voor de lasercutter. Bovendien leidde die bewerking tot verbrokkeling: de hardheid van de pulplaten werd aangetast door de langdurige verhitting die noodzakelijk was om door het materiaal te kunnen snijden. Om toch tot een goed en aantrekkelijk eindproduct te komen werd op de valreep het decoratieve aspect gebruikt in een eenvoudig demontabel rek, dat inclusief collectie in een koffer past. De set is uitgevoerd in gerecycled en gelaserd karton, aluminium en hout.

Screen Shot 2015-02-02 at 10.57.33

WAT IS JE VOLGENDE STAP N.A.V. DE THS?

Korte termijn
A-Go wordt 27 februari officieel gepresenteerd bij WAAR Smaak Lokaal Arnhem, en gaat daar een eerste testperiode in. Als concept sluit het naadloos aan op de mission/vision van WAAR. Vervolgens wordt een tour georganiseerd om het effect op verschillende plekken te inventariseren. De toezeggingen lopen uiteen van reguliere winkels tot HR afdelingen van grote bedrijven.
Voor de productie op onderdelen van de stand zijn offertes aangevraagd, er wordt nog gezocht naar een partij voor de uiteindelijke productie van de hele display + koffer.

Lange termijn
De testperiode zal het nodige inzicht opleveren zodat we een inschatting kunnen maken ten aanzien van verbeteringen c/q nog te maken kosten.
Dan is het een goed moment verder te kijken en toepassingsmogelijkheden ook buiten tous les chéris te zoeken.

A-Go dingt mee naar de Ontwerp & Innovatie Prijs Gelderland.

Screen Shot 2015-02-02 at 10.57.49

Written By
More from Cily Smulders

publicatie Ruud Borgart nav THS

Een fijne publicatie n.a.v. de THS voucher die Gelderland valoriseert heeft verstrekt...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *