INNOVATIE VOUCHERS IN BEELD…Roos Meerman

Het Art Business Centre stelt vanuit Gelderland valoriseert gelden beschikbaar voor Technische Haalbaarheids Studies (THS) in de creatieve sector. Het doel is om, relatief laagdrempelig, jonge ondernemers in de aller vroegste fase een idee met een technische component verder uit te laten werken. Een mooie kans voor creatieve ondernemers om in deze risicovolle startersfase van hun onderneming nieuwe frisse ideeën te kunnen door ontwikkelen.

Deze maand kijken we naar het onderzoek van Roos Meerman

EVEN VOORSTELLEN…….
In mijn studio onderzoek ik hoe ik door middel van het maken van machines die aangestuurd worden door natuurlijke, maar voor het oog onzichtbare krachten, productie technieken en nieuwe vormen kan ontwikkelen.
Zo doe ik dit ook in het project Canorgraphy. Door middel van de trillingen die geproduceerd worden door speakers, maak ik het onzichtbare fenomeen geluid visueel door op verschillende manieren patronen te maken op textiel en papier.
Door middel van speakers wordt een membraan in beweging gebracht. De code, of het geluid, die de machine in gaat, wordt op een analoge manier omgezet naar een patroon. De pen die met behulp van een draad en tolletjes over het materiaal danst, laat zich leiden door de verschillende trillingen van het membraan. Het doek is het resultaat van het spel tussen een ritme, vibraties en zwaartekracht.
Screen Shot 2015-09-29 at 10.08.16Screen Shot 2015-09-29 at 10.07.16 Screen Shot 2015-09-29 at 10.08.09
Screen Shot 2015-09-29 at 10.09.38 Screen Shot 2015-09-29 at 10.08.02

WAT WAS JOUW ONDERZOEKSVRAAG?
De machines waarmee ik op dit moment werk, zijn vrij onvoorspelbaar. Omdat veel verschillende variabelen invloed hebben op het proces, zoals de lengte van het draad, het gewicht van de pen, de hoek van de pen, hoe de pen aan het touwtje bevestigd is, de beginpositie van de pen, de spanning van het membraan, de rekbaarheid van het membraan en zelfs de ruimte waarin de machine staat hebben invloed op hoe de tekening er uit komt te zien. Toeval speelt dus de hoofdrol en een tekening is onmogelijk reproduceerbaar.

Mijn onderzoeksvraag is dan ook of het mogelijk is om een stabiele machine te maken, waarmee het mogelijk is om secuur de verschillen in frequentie in een geluidsopname te kunnen omzetten naar een print. Hierdoor wordt het mogelijk om de machine, in plaats van een tekening met alleen een esthetisch doeleinde, te gebruiken als een omzetter van geluid in beeld. Waarbij het mogelijk is om een proces in beeld te brengen. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen zien hoe het stemgeluid van een kind verandert over de jaren heen, of je kunt verschillende soorten muziekstukken of instrumenten bestuderen door middel van beeld. De Canorgraaf wordt dan een soort seismograaf voor geluid. Een machine waarmee ik geluid kan omzetten naar visueel beeld.

HOE HEB JE DIT AANGEPAKT EN WELKE BEDRIJVEN ZIJN ER BIJ BETROKKEN?
Dr. Sander Wildeman | UTwente Fluids Lab
Sander helpt me met het maken van een computermodel van de machine. Door middel van natuurkundige formules kan met een computerprogramma worden voorspeld hoe verschillende variabelen invloed hebben op de tekening. Op deze manier kan een onderzoek plaatsvinden, waar ik veel sneller kan zoeken naar interessante patronen en kan ik door middel van formules uitrekenen wat de gunstigste variabelen zijn voor dat gene wat ik wil gaan tekenen. Zo krijg ik veel meer grip op het proces.

Hieronder voorbeelden van de computer animatie zoals Sander deze heeft gemaakt:
Screen Shot 2015-09-29 at 10.10.44
Sander is in september gepromoveerd. Op de voorkant van zijn PhD scriptie pronkte zijn wetenschappelijke benadering van Canorgraphy. (zie foto’s hieronder) Door middel van de simulaties van Sander, hebben we onderzocht wat de gunstigste waardes zijn voor mijn machine en zijn we veel meer te weten gekomen van alle variabelen. We weten nu hoe strak het doek opgespannen moet worden om een zo groot mogelijk bereik te krijgen van de tekening, bij een bepaald gewicht van de pen.
Ook heeft Sander onderzocht dat het mogelijk is om hele symmetrische vormen te maken met de Canorgraaf door het simulatie programma alle mogelijke tekeningen uit te laten rekenen die er te maken zijn. Hij veranderde verschillende variabelen en zag wat de resultaten zouden zijn.
De samenwerking heeft me geholpen om de natuurkunde achter de machine te begrijpen, zodat ik veel meer inzicht heb gekregen in de techniek.
Om de hulp van Sander in te schakelen, had ik een bedrag begroot. Omdat Sander zonder vergoeding wilde samenwerken, heb ik dit geld besteed aan een interactief designer die mij heeft geholpen met de electronica van de machine. Dit bleek achteraf heel nuttig, omdat ik onderschat had hoe ingewikkeld de elektronica in de machine was.
Screen Shot 2015-09-29 at 10.11.00
Foto’s uit de PhD scriptie van Sander Wildeman over onze samenwerking.

Maarten Zaagman | Percussionist
Omdat de patronen die ik maak afhankelijk zijn van de spanning van het vel en de verdeling van de buiken en Besprak ik met Maarten Zaagman hoe het opspannen van een trommel werkt of hoe je de buiken en knopen kan beïnvloeden of sturen op dit vel. Maarten liet mij zijn trommel zien en legde uit hoe het stemmen van een trommel werkt. Wanneer ik mijn geluidsfragmenten verlaag naar tonen rond de 20 hertz, is het optimaal om het vel ook te stemmen op 20 hertz om de vibraties zo heftig mogelijk te laten zijn, zodat de pen goed kan bewegen over het vel.
Screen Shot 2015-09-29 at 10.08.46 Screen Shot 2015-09-29 at 10.09.25 Screen Shot 2015-09-29 at 10.07.32

Theo Konijnenberg
Toen het voor onderzoek was afgerond, en ik wist hoe de machine zou moeten gaan werken, ben ik met een ontwerp naar Theo Konijnenberg gegaan om te vragen om mee te denken over het maken van de machine. Samen dachten we na over het realiseren van het opspan-systeem en de mechaniek in de machine. De belangrijkste veranderingen in het ontwerp is de ronde vorm van de machine, de sturing van de pen door middel van motortjes en het materiaal van het membraan.

Peter van der West Creative Coding
Interaction designer Peter van der West heb ik ingeschakeld om mee te denken over de electronica in de machine. Ik wilde dat de machine zowel live geluid van een microfoon als van een mp3 bestand om moet kunnen zetten naar prints. Ook moet de machine bijna plug and play zijn voor bezoekers van exposities of festivals. Als een soort jukebox zouden mensen hun liedje op kunnen zetten en hun liedje gelijk vertaald zien worden naar een print.
Peter heeft ervoor gezorgd dat de tonen die de microfoon opvangt ter plekke om worden gezet naar lage tonen, de motortjes gaan bewegen zo lang als het ingevoerde muziekbestand duurt en dat er een software programma in de machine werkt waardoor mensen hun eigen bestand ter plekke kunnen invoeren en afspelen.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
Door een machine te maken waarbij alle variabelen, behalve het geluid, stabiel zijn, zal de tekening niet zozeer ontstaan zijn door toevalligheden maar zul je vooral de invloed van een verschil in geluid, volume en ritme zien.
Een ronde machine, in plaats van een vierkante machine, bleek de beste optie om het membraan zo strak en egaal mogelijk op te spannen. De machine werkt als een trommel waarop een huid of kunststof vel opgespannen wordt. Theo Konijnenberg hielp mij de machine vorm te geven en bedacht een goed werkend opspan-systeem. Ook deed ik onderzoek naar verschillende vellen, van lycra tot tafelzeil, om een membraan te maken die niet uitrekt naar gelang van tijd. Het geschikte vel is een flexibel, luchtdicht polyester materiaal.
De Machine kan zowel met een microfoon live muziek omzetten naar lagere tonen, als de input van een mp3 bestand. Er is geschikte software ontwikkeld en er is een computer ingebouwd die de geluiden kan omzetten naar tonen rond de 20 Hertz. Op exposities kunnen bezoekers zelf een nummer kiezen die ter plekke omgezet wordt, vergelijkbaar met een jukebox.

WAT IS JOUW VOLGENDE STAP?
De gemaakte Canorgraphy machine kan gehuurd worden door bedrijven of festivals om bij evenementen of bijzondere bijeenkomsten een unieke Canorgraphy tekening te laten maken waar iedereen invloed heeft op de tekening. Het geluid van de ruimte en de mensen wordt gedurende een bepaalde tijd live omgezet naar een tekening. Als het druk is, is het geluid heftiger en zal er een ander patroon ontstaan dan wanneer het rustig is. Ook kun je invloed op de tekening uitoefenen door direct een geluid te produceren in de microfoon. De gemaakte tekening is te vergelijken met een foto, maar in dit geval is het een abstract beeld van een moment.
Naast het verhuren van de machine, kunnen de Canorgraphy tekeningen en sjaals ook gekocht worden in de nog te ontwikkelen webshop en in verschillende galeries en tentoonstellingen. Mensen kunnen hun eigen opgenomen geluid om laten zetten naar een visueel beeld.

Screen Shot 2015-09-29 at 10.07.39 Screen Shot 2015-09-29 at 10.07.23

Written By
More from Roos Meerman

ROOS MEERMAN UPDATE 3

Onderzoeker, kunstenaar, of ontwerper? Hoe blijf ik als ontwerper zoveel mogelijk tijd...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *