KARLIJN SIBBEL – HUISBLOGGER

Industry by Nature

Vers geperst uit de ArtEZ Finals 2015, ben ik net afgestudeerd van de afdeling Product Design. Binnen deze afdeling heb ik mezelf ontwikkeld als een onderzoekend ontwerper die werkt vanuit de nieuwsgierigheid naar een materiaal. Vanuit deze nieuwsgierigheid onderzoek ik hoe ik de potentie van materiaaleigenschappen kan benutten om nieuwe materialen en productieprocessen te ontwikkelen. Met een achtergrond en enorme interesse in bèta is het zoeken naar connecties en samenwerking met de wetenschap één van mijn grootste passies. Ik ben er dan ook van overtuigt dat de samenwerking tussen ontwerpers en wetenschappers voor beide partijen interessante mogelijkheden bieden. Als ontwerper heb ik namelijk de mogelijkheid om buiten de regels van een wetenschappelijk onderzoek te treden en vrij te experimenteren. Waardoor ik met een frisse blik een alternatief perspectief kan bieden.

Dit was voor mij dan ook de reden om mijn afstudeerproject, Industry by Nature, in te zetten op research en wetenschap vanuit een ontwerpers perspectief. We zijn steeds meer op zoek naar materialen en maakprocessen die minder uitputting van grondstoffen en afvaloverschotten tot gevolg hebben. In deze zoektocht komen we uit op natuurlijke materialen die over interessante eigenschappen zoals groei beschikken. Deze eigenschap ben ik voor mijn afstudeerproject onder de loep gaan nemen.
SibbelKarlijn_Rotatiemachine voor gestuurde algengroei SibbelKarlijn_Rotatiemachine algengroei
SibbelKarlijn_Materiaalproeven algen KarlijnSibbel - Material database - algae in 3D form - Industry by Nature

Industry by Nature / building bio-inspired micro production
In mijn project ‘Industry by Nature’ onderzoek ik hoe ik de groei van de natuurlijke grondstoffen, algen en zout, kan sturen om ze een vorm aan te laten nemen. In samenwerking met twee ‘bio-process engineers’ van de Wageningen Universiteit, Ward Blanken en Jeroen de Vree. En met een scheikunde docent van het Montessori College Arnhem, Marjon Dullemond, heb ik me verdiept in de mogelijkheid om vorm en materiaal binnen hetzelfde proces te laten ontstaan door het groeiproces te sturen.

ALGEN
https://vimeo.com/132860713
Zo hebben algen licht, CO2, water en voedingstoffen nodig om te groeien. Door deze elementen te reguleren, kan ik de groei van de algen manipuleren. Hiervoor heb ik een machine (bioreactor) gebouwd waarmee ik onderzoek hoe ik de algen, door plaatselijke belichting en roterende bewegingen, in een 3 dimensionale vorm kan laten groeien. Daarnaast onderzoek ik hoe algen door middel van vriesdrogen vervolgens tot een materiaal kunnen worden gemaakt.

ZOUT

In samenwerking met mijn oud scheikunde docent, die ik voor dit onderzoek weer heb opgezocht, onderzoek ik hoe ik kristalvorming van zout kan sturen door data zoals tijd, temperatuur en daarmee verdamping te reguleren. Zo laat ik kristallen in een schaalvorm groeien. Waarna ik deze vorm, als een kristalzaad, in een oplossing plant waardoor de groei van meerdere kristallagen de vorm verstevigen. Ook gebruik ik zout als textielverharder door kristallen op flexibele vormen te laten groeien zodat deze worden verhard.

Karlijn Sibbel - Product Growth fase total - Industry by Nature SibbelKarlijn_Experiment zout als textielverharder
KarlijnSibbel-bowl-shaped-salt-industry-by-nature Karlijn Sibbel-crystal layering salt bowl under water-industry by Nature

Ik zie het 3D groeien van deze groeiende grondstoffen als een mogelijkheid om produceren op een andere manier te benaderen. Vaak ligt het voor de hand om vanuit een plaatmateriaal te denken en deze vervolgens te bewerken om tot vorm te komen. Ik zie juist het sturen van het groeiproces als een mogelijkheid om vorm en materiaal in hetzelfde proces te laten ontstaan.

Het samenwerken met Ward, Jeroen en Marjon heeft ervoor gezorgd dat ik verschillende facetten van de design- en wetenschapswereld heb kunnen verbinden. Zij hebben mij inzicht gegeven in de groeiprocessen, meegedacht over oplossingen en mogelijkheden, mij ondersteund met benodigdheden voor mijn onderzoek en hebben me geholpen om technieken te kunnen herdefiniëren. Dit heeft dan ook mijn overtuiging versterkt dat cross overs tussen verschillende disciplines een meerwaarde opleveren en innovatie stimuleren.

Ellen Jorgensen, co-founder of ‘Genspace
“If you open up the science and allow diverse people to participate, it can really stimulate innovation.”

SibbelKarlijn_Experiment algenmateriaal vriesdrogen karlijn-Sibbel---Macro-salt-structure-on-flat-surface---Industry-by-nature

Vervolg

Zoals je waarschijnlijk is opgevallen, heb ik mijn project in de tegenwoordige tijd omschreven. Dit heb ik gedaan omdat mijn project nog een doorlopend onderzoek is. Ik vind het belangrijk om mijn onderzoek inzichtelijk te maken, te presenteren en jou erin mee te nemen. Het vervolg van dit onderzoek zal gaan over het beter onder controle krijgen van de groei en verder experimenteren, ook met het oog op toepassingen. Daarnaast wil ik naast de alg en het zout ook een ander levend organisme gaan onderzoeken binnen dit concept. Dit onderzoek, naar een andere groeiende microgrondstof zoals een bacterie, gist of schimmel, zal plaatsvinden in samenwerking met Genspace in New York. Genspace biedt, als het eerste door de overheid goedgekeurde ‘doe het zelf’ lab voor biotechnologie, een perfect platform voor de versmelting tussen wetenschap en design. Tijdens de ArtEZ Finals heb ik de DesignStipendium prijs gewonnen. Met deze prijs, van de Groote Sociëteit, heb ik een deel van de financiering rond om dit jaar mijn project en onderzoek verder door te ontwikkelen bij Genspace in New York. Voor de overige financiering probeer ik op dit moment fondsen te werven.

Na de Finals

Onder andere door het ontvangen van de DesignStipendium prijs zijn er een aantal mooie dingen voortgekomen uit de Finals Expositie. Zo ben ik geselecteerd als Arnhemse Nieuwe 2015 en voor de ‘Talente internationale design competition’. Ook ben ik genomineerd voor de MAF Young Masters Award en was ik afgelopen weekend te vinden bij Innovate Arnhem. Bij Dutch Design Week in een ABN hotspot op het Ketelhuisplein, het InScience festival in Nijmegen, in DUDE magazine van BNO en mag ik exposeren bij Impuls op de Wageningen Universiteit. Oftewel een druk programma, maar ik heb er enorm veel zin in!

Ik ben benieuwd wat er allemaal op mijn pad gaat komen en hoe dingen zich ontwikkelen, ik kijk er naar uit om dit met jullie te delen.

Tot de volgende update!

KarlijnSibbel---working-at-AlgaePARC-WUR---photocredits---Sabine-Gankema

 

More from Karlijn Sibbel

KARLIJN SIBBEL UPDATE 2

Industry by Nature on tour Als ik terugblik op de afgelopen maanden,...
Read More

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *