Dissolving the Ego of Fashion -Danielle Bruggeman

Deze maand is Daniëlle Bruggeman Auteur van de maand bij ArtEZ Press. Haar boek Dissolving the Ego of Fashion werd laatst gepresenteerd tijdens haar lectorale rede, waarin ze de visie en onderzoeksthema’s presenteerde die het Modelectoraat van ArtEZ hogeschool voor de kunsten in de komende jaren wil verkennen. 

Het boek bouwt voort op de kritische theorieën en cultureel-filosofische perspectieven in de mode zoals Bruggeman die uiteengezet heeft in haar proefschrift More Than Meets the Eye: Dutch Fashion, Identity and New Materialism (2014). Bruggeman wil kritische theorieën en praktijken ontwikkelen om de zwaktepunten in het mode-systeem en de rol die mode speelt — en kan spelen — in relatie tot urgente sociaal-culturele, ecologische en politieke ontwikkelingen in de huidige maatschappij te verkennen, beter te begrijpen, en te heroverwegen.

Vandaag de dag is mode hét symbool voor de consumentencultuur en kapitalisme. Als systeem kan mode zichzelf vormen en hervormen, en dus een eigen ‘Ik’ creëren. Bruggeman beargumenteert waarom de industrie de focus op geïdealiseerde identiteiten en uiterlijkheden zou moeten verschuiven richting het duurzamer worden in een ecologische, sociale en culturele, ethische en materiële zin.

Dissolving the Ego of Fashion is verkrijgbaar via de webshop van ArtEZ Press

foto’s door Sifra Kock 

Dissolving the Ego of Fashion explores critical theories and practices that help to better understand and rethink the cracks in the fashion system and the role that fashion plays – and could potentially play – in relation to urgent socio-cultural, environmental and political developments in contemporary society. Daniëlle Bruggeman focuses on the importance of envisioning an alternative and more engaged future of fashion that does more justice to fashion’s human dimension. This entails fundamentally redefining the value systems from which we work, live, and engage with each other and with the material resources of the earth. Due to its power of imagination, fashion can function as a tool to conceptualize and realise a more meaningful, inclusive, engaged, joyful, resilient – and above all more human – future society.

 

Written By
More from Lenn Cox

TodaysArt + TU Delft = the fading boundaries between art and science

TU Delft en TodaysArt kondigen een nieuw artist-in-residence programma aan, waarbij kunstenaars gaan samenwerken met...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *