open call voor de tentoonstelling future scenarios: State of Fashion

Afgelopen maand was de aftrap van State of Fashion | searching for the new luxury. Dit nieuwe vierjaarlijkse mode-event van Arnhem verkent nieuwe definities van luxe als antwoord op urgente ecologische en sociale vragen: minder afval en minder vervuiling, meer gelijkheid, welzijn en inclusiviteit. Met José Teunissen als curator.

De zoektocht naar ‘nieuwe luxe’ begint nu. Ben of ken jij iemand die baanbrekend onderzoek doet naar duurzame mode of openstaat voor experimentele interdisciplinaire samenwerkingen? Doe mee en sluit je aan: https://stateoffashion.org/nl/join/

Tijdens state of fashion 2018 | searching for the new luxury wordt in de tentoonstelling Future Scenarios een prikkelende bloemlezing gepresenteerd van grensverleggende concepten en praktijken, waarbij verbeeldingskracht en innovatie leidraad zijn. Ontwerpers, merken en kunstenaars worden uitgenodigd ideeën en producten in te sturen die op het punt staan door te breken op de markt, of nieuwe perspectieven bieden op het modesysteem en de omgang met de dingen die ons omringen en die we gebruiken. Vandaag de dag zijn niet alleen ontwerpers en merken zogenoemde drivers of change – ook een innovatief businessmodel of een nieuwe visie op sociale verantwoordelijkheid kan de modeketen ingrijpend veranderen, verbeteren en verduurzamen. In de tentoonstelling en de open call onderscheiden we de verschillende projecten in vijf subcategorieën.

Scenario 1: New imagination of luxury

De nieuwe luxe verhoudt zich tot een nieuw systeem van normen en waarden, waarbij bewust consumeren voorop staat. Hoe verbeelden we onze verlangens en welke producten drukken de duurzame relaties, context en waarden uit waarmee we ons willen verbinden?

Scenario 2: Designing for better lives

Mode moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen door maatschappelijk verantwoord te produceren, maar ook door haar kracht in te zetten voor het creëren van betere leefomgevingen en samenlevingen.  Hoe kunnen (mode)ontwerpers en kunstenaars nieuwe mode-initiatieven en performances initiëren die bijdragen aan de sociale cohesie van onze samenleving?

Scenario 3: New business models

Met de komst van het internet en de webwinkel kunnen kleinschaligheid en wereldwijde bekendheid samenvallen.  Halfjaarlijkse collecties, grote investeringen en een verplichte catwalk show zijn daardoor geen noodzaak meer voor succes. Ook de relatie met de consument is dichterbij gekomen. Ontwerpers en merken kunnen nu niet alleen monitoren wat de consument wil, de consument kan het product ook mee co-creëren door bijvoorbeeld een kleur of stof te kiezen en de kleding gedeeltelijk op maat te laten maken. Daarnaast nodigen een interesse in duurzaamheid en circulair denken uit tot geheel nieuwe businessmodellen, zoals kledingbibliotheken of leaseconcepten.

Scenario 4: The makers and the product in the spotlight

Het internet maakt het mogelijk om alle lagen binnen de productieketen zichtbaar te maken. Tegelijkertijd kan het ook online platforms creëren om kleinschalige ontwerpers en lokale producenten bestaansrecht te  geven. Zo kunnen horizontale verbanden tussen consument en producent worden gelegd, waarbij de vakmensen en het vakmanschap centraal komen te staan. Daarbij krijgen zij niet alleen meer erkenning, maar ook een veel betere beloning, omdat tussenmakelaars als winkels, producenten en marketeers verdwijnen.

Scenario 5: Interdisciplinary relationships

Bij het creëren van duurzame of technologische materialen is de rol van de wetenschap essentieel. (Mode)ontwerpers treden daarom buiten de geijkte paden en werken al in een vroeg stadium samen met onder andere ingenieurs, biotechnologen, computerdeskundigen en bewegingswetenschappers. De resultaten leveren nieuwe producten en inzichten op.

open call procedure

De open call voor Future Scenarios start op 1 juli 2017 en sluit op 30 september 2017. Uit de aanvragen selecteert een panel van experts, bestaande uit state of fashion 2018 curator José Teunissen, een lid van de Internationale Adviescommissie en enkele andere deskundigen, de beste inzendingen. De samenstelling van de selectiecommissie wordt in een later stadium bekendgemaakt.

De geselecteerde inzendingen vormen onderdeel van het programmaonderdeel Future Scenarios. De organisatie nodigt de inzenders van geselecteerde projecten uit voor de openingsweek van state of fashion 2018 | searching for the new luxury, waarbij zij als zogenoemde drivers of change toegang hebben tot alle onderdelen van het publieksprogramma. Daarnaast organiseert state of fashion 2018 speciale bijeenkomsten voor de deelnemers aan Future Scenarios. Het creëren van nieuwe verbindingen en netwerken vormt het uitgangspunt van Future Scenarios. De tentoonstelling vormt hierbijeen uitnodiging tot conversatie.

Download hier de criteria en richtlijnen. Via de link ‘project insturen’ kom je bij het aanmeldingsformulier. Vragen? Mail naar opencall@stateoffashion.org.

Written By
More from Lenn Cox

Pauline van Dongen uses condom material for high-performance athletic suit

The past couple of months Studio Pauline van Dongen has been working...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *